Menu

Bestuurslid Technische Zaken Molen de Kroon

Bestuursleden gezocht voor Molen de Kroon o.a.: Bestuurslid Technische Zaken Een bestuurslid heeft affiniteit met vrijwilligerswerk en een rijksmonumentale molen. Een bestuurslid is niet alleen betrokken bij zijn/haar functie, maar bij het bestuur als geheel. Hij/zij draagt de betrokkenheid ook uit door regelmatig aanwezig te zijn in en rond de molen en interesse te tonen in het reilen en zeilen van de diverse onderdelen. Dit geldt ook voor grote evenementen als de Nationale Molendagen, Open Monumentenweekend, Nacht van de Mode etc.

Werktijden

  • Door de week,
  • In het weekend
  • in overleg
  • minimaal 6 vergaderingen per jaar, overige tijd zelf in te delen.

Uitgebreide taakomschrijving

- Een bestuurslid draagt actief bij aan de visie van het bestuur op de ontwikkeling van de molen en is op de hoogte welke lijn het bestuur heeft gekozen op het gebied van communicatie. Hij/zij bewaakt deze bestuursvisie binnen en buiten de Molen en houdt altijd het beleidsplan in gedachten bij zijn/haar handelen.
- Een bestuurslid is bereid om bij activiteiten een rol te vervullen, ook als die normaliter niet onder deze functiebeschrijving valt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het initiëren, organiseren en meehelpen bij activiteiten en evenementen.
- Elk bestuurslid beschikt over prima communicatieve en organisatorische vaardigheden. Een bestuurslid is initiatiefrijk en pro-actief, kan stimuleren, coördineren en bestuurlijke activiteiten delegeren.
- Een bestuurslid is zich bewust van de uitstraling die zijn/haar gedrag kan hebben. Hij/zij neemt de geschreven en ongeschreven regels in acht op het gebied van sociaal gedrag, communicatie en hulpvaardigheid en gedraagt zich hiernaar. Een bestuurslid heeft een open stijl van communiceren en doet dat op een manier die passend is bij een situatie.
- Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en worden voorgedragen door het Stichtingsbestuur en benoemd voor een periode van 3 jaar.
- Een bestuurslid kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden:
- Is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en de terreinen van de Stichting Vrienden Klarendalse Molen en hanteert hierbij de voorwaarden uit de gebruiksvergunning en de eisen die aan de molen en het rijksmonument gesteld worden.
- Heeft zicht op de staat van het onderhoud, verzorgt een meerjarig onderhoudsplan en plant benodigde onderhoudswerkzaamheden.
- Heeft periodiek overleg met de molenaars over het technisch onderhoud van de molen.
- Stelt een plan op om de molen op termijn (zoveel als mogelijk) energie- en klimaatneutraal te maken.
- Heeft inzicht in het energieverbruik van de molen en neemt zo nodig maatregelen indien dit vanuit de kosten opportuun is.
- Beheert samen met de penningmeester de gebouw gerelateerde verzekeringen.
- Pleegt periodiek overleg met de eigenaar van de molen Stichting Volkshuisvesting Arnhem.
Deskundigheid en vaardigheden:
- Heeft kennis van het onderhouden van monumenten in het algemeen en van molens in het bijzonder en heeft affiniteit met gebouwbeheer.
- Heeft kennis van energetische maatregelen.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?

Werken met een gezellig team van vrijwilligers, enkele keren per jaar een gezellig samenkomen van de vrijwilligers, korting op bepaalde meel producten en natuurlijk waardering alom door vrijwilligers, buurtbewoners en sponsors.

Biedt de organisatie scholing aan?

nee

Reageer op deze vacature

Reageer op deze vacature

Gebruik onderstaand formulier om uw reactie op deze vacature achter te laten.

Het email adress is verplicht.