Menu

Secretaris Molen de Kroon

Bestuursleden gezocht voor Molen de Kroon o.a. Secretaris. Een bestuurslid heeft affiniteit met vrijwilligerswerk en een rijksmonumentale molen. Een bestuurslid is niet alleen betrokken bij zijn/haar functie, maar bij het bestuur als geheel. Hij/zij draagt de betrokkenheid ook uit door regelmatig aanwezig te zijn in en rond de molen en interesse te tonen in het reilen en zeilen van de diverse onderdelen. Dit geldt ook voor grote evenementen als de Nationale Molendagen, Open Monumentenweekend, Nacht van de Mode etc.

Werktijden

  • Door de week,
  • In het weekend
  • in overleg
  • minimaal 6 vergaderingen per jaar, overige tijd zelf in te delen.

Uitgebreide taakomschrijving

- Een bestuurslid draagt actief bij aan de visie van het bestuur op de ontwikkeling van de molen en is op de hoogte welke lijn het bestuur heeft gekozen op het gebied van communicatie. Hij/zij bewaakt deze bestuursvisie binnen en buiten de Molen en houdt altijd het beleidsplan in gedachten bij zijn/haar handelen.
- Een bestuurslid is bereid om bij activiteiten een rol te vervullen, ook als die normaliter niet onder deze functiebeschrijving valt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het initiëren, organiseren en meehelpen bij activiteiten en evenementen.
- Elk bestuurslid beschikt over prima communicatieve en organisatorische vaardigheden. Een bestuurslid is initiatiefrijk en pro-actief, kan stimuleren, coördineren en bestuurlijke activiteiten delegeren.
- Een bestuurslid is zich bewust van de uitstraling die zijn/haar gedrag kan hebben. Hij/zij neemt de geschreven en ongeschreven regels in acht op het gebied van sociaal gedrag, communicatie en hulpvaardigheid en gedraagt zich hiernaar. Een bestuurslid heeft een open stijl van communiceren en doet dat op een manier die passend is bij een situatie.
- Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en worden voorgedragen door het Stichtingsbestuur en benoemd voor een periode van 3 jaar.
- Een bestuurslid kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden:
- Bereidt met de voorzitter de vergaderingen van de Stichting voor; stelt agenda’s op, inventariseert ingekomen stukken en zorgt voor tijdig versturen van uitnodigingen.
- Verzorgt de verslaglegging van vergaderingen en beheert het archief van de Stichting.
- Stuurt tijdig ingekomen poststukken door aan de juiste personen, ook als dit niet gekoppeld is aan een vergadering.
- Verzorgt de noodzakelijke correspondentie van het bestuur.
- Vertegenwoordigt samen met de voorzitter en/of de penningmeester de Stichting Vrienden Klarendalse Molen in en buiten rechte.
- Stelt een communicatieplan op en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in het plan voorkomende communicatiemiddelen.
- Verzorgt en/ of coördineert de website van De Klarendalse Molen.
- Verzorgt en/of coördineert minimaal 6 keer per jaar kopij voor de wijkkrant Klarendal.
- Maakt een jaarverslag dat wordt opgenomen in het financiële jaarverslag van de penningmeester.
- Onderhoudt contacten met de Stichting Vrienden Gelderse Molen en de vereniging De Hollandsche Molen.
- Verzorgt de inschrijvingen en mutaties bij de Kamer van Koophandel en verantwoordelijk voor het rooster van aftreden bestuursleden en adviseurs.
Deskundigheid en vaardigheden:
- Heeft goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
- Kan beleids– en planmatig denken en werken.
- Heeft computervaardigheid.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?

Werken met een gezellig team van vrijwilligers, enkele keren per jaar een gezellig samenkomen van de vrijwilligers, korting op bepaalde meel producten en natuurlijk waardering alom door vrijwilligers, buurtbewoners en sponsors.

Biedt de organisatie scholing aan?

nee

Reageer op deze vacature

Reageer op deze vacature

Gebruik onderstaand formulier om uw reactie op deze vacature achter te laten.

Het email adress is verplicht.