Menu

Ethisch handelen

Ethisch handelen is handelen in overeenstemming met de waarden en de normen waaraan wij onszelf en anderen in redelijkheid gehouden achten. Ethisch handelen is meer dan je aan de wet houden. Wat is goed en wat is fout? En wie bepaalt dat?

Ouders geven aan kinderen waarden en normen mee waarvan zij denken dat die goed voor ze zijn. Ze geven mee op welke manier zij in het leven staan. Is het dan ook altijd goed? Op school leert men ook ethische waarden van de leerkracht/docent. Deze is als het ware een rolmodel, ofwel ethisch model voor de leerlingen. De leerkracht/docent probeert op zijn manier over te dragen wat goed is. Om een voorbeeld te geven: wanneer een kind gepest wordt op school, kan de onderwijzer ook duidelijk maken dat dit niet kan, niet mag en ook niet hoort. Hij maakt die normen duidelijk door de achterliggende waarden uit te leggen.

Een heel ander voorbeeld van het begrip ethisch is zoals deze gebruikt wordt in de wereld van de cosmetica. Wanneer de cosmetica dierproefvrij is, dan kan men stellen dat het gebruik hiervan ethisch verantwoord is.

Bij beslissingen heeft ieder mens zijn eigen argumenten en beoordelingen. Wanneer het nodig is grijpt iemand terug naar zijn uitgangspunten en ethische waarden.

Afbeeldingsresultaat voor loesje  je moet de waarheid...

 

Als vrijwilliger heb je te maken met waarden en normen van de organisatie waar je voor werkt. Je brengt je eigen waarden en normen mee. En verhoudt zich dat?

Er wordt eerst wat theorie gedeeld. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek met hulp van stellingen om op deze manier je bewuster te worden van : “Hoe zie ik het?” “Is mijn handelen in overeenstemming met mijn visie?” En hoe zit dat als het gaat om de organisatie waar ik mee werk?”

Inschrijven

Inschrijven

Algemene informatie

Data en tijden

donderdag 30 november 2017 van 19.30-21.30 uur

Plaats/accomodatie

Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, Arnhem

Trainer

Carla Rosink