Menu

Taalmaatje

In verband met de coronamaatregelen kunnen er geen afspraken worden gemaakt inzake taalmaatjes. Je kunt wel een taalmaatje aanvragen via taalmaatjes@vrijwilligerscentralearnhem.nl. Afspraken voor een kennismaking of koppeling worden iig pas na 1 augustus ingepland. Wil je nu alvast aan de slag met het spreken van de Nederlandse taal? Meld je dan aan voor Kletsmaatjes, een landelijk initiatief vanuit Het Begint met Taal. Kijk hier voor meer informatie over deelname en aanmelden.
Medewerkers van VWC Arnhem werken vanuit huis en zijn bereikbaar via info@vrijwilligerscentralearnhem.nl, de eigen emailadressen en mobiele telefoonnummers, zie pagina medewerkers Het vaste telefoonnummer van VWC Arnhem is niet bereikbaar. 

Vrijwilligerscentrale Arnhem verzorgt het Taalmaatjes project waarbij een Nederlands sprekende vrijwilliger gekoppeld wordt aan een anderstalige. De intake van de vrijwilliger en anderstalige en de koppeling wordt verzorgd door een team van vier vrijwillige coördinatoren.

Informatie over project Taalmaatjes 

Het project Taalmaatjes is opgezet omdat veel anderstaligen behoefte hebben om in informele sfeer hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Tegelijkertijd blijkt er onder Arnhemmers voldoende animo om op vrijwillige basis aan deze behoefte te voldoen. VWC Arnhem brengt met het project Taalmaatjes anderstaligen in contact met geïnteresseerde vrijwilligers. Uit de praktijk blijkt dat het contact tussen een anderstalige en een taalmaatje het meest effectief is, wanneer er een ‘klik’ is tussen beiden. Om die reden investeren we in het kennismakingsproces en het realiseren van die ‘klik’. Meer informatie over Taalmaatjes

Het niveau Nederlands van de anderstalige is in ieder geval zodanig dat er met een taalmaatje te communiceren valt. Dit betekent in de praktijk meestal dat een anderstalige minimaal een half jaar taalles moet hebben gevolgd.  

Aanmelden en informatie:
Alex Smits, (026) 4422833, bereikbaar op maandag en donderdag 
Marieke Kramer, (026), 4422833, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag 

Taalmaatjes kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan  o.v.v. naam, telefoonnummer, e-mailadres.